Dileklerin Kabulü İçin En Etkili Dua Hangisidir?

Duanın kabul olması için en etkili dua, en çabuk kabul olan dua hangisidir gibi soruların yanıtlarını ve duaların kabulü için neler yapılması gerektiğini yazımızda bulabilirsiniz.

Dileklerin Kabulü İçin En Etkili Dua Hangisidir?

Dileklerin kabulünde en etkili dua, isteklerimize ve gönlümüzden geçenlere çok çabuk bir şekilde ulaşmak istediğimizde başvurduğumuz dualar arasında yer almaktadır. Sağlık, sıhhat, bolluk, bereket, mutluluk, sevenlerin kavuşması, kötülüklerden uzak kalmak gibi hayatımızda çok önemli yere sahip olan konularda dualarımızın etkili olması ve bir an önce kabul olmasını isteriz. Dua, yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah ile iletişim kurduğumuz, rabbimizden manevi ya da dünyevi isteklerde bulunduğumuz gönlümüzden kopan bir yakarıştır. Bu isteklerimizde gönlümüzden geçene uygun dua ile rabbimizden niyaz etmemiz gerekir.  Dileklerin kabulü için en etkili dua da burada devreye girmektedir.

Dua İslam inancının en temel ibadetleri arasında yer almaktadır. Her ibadetimiz bir dua olabileceği gibi her gönlümüzden geçenin gerçekleşmesinin sadece Allah'tan olacağının bilincinde olunması gerekir. Bu sebeple duaların ve dileklerimizin kabul olması için bazı koşullara uygun hareket etmek önem teşkil etmektedir. Dileklerin kabulü için okunacak en etkili dua ile niyetlerimizin kabul olmasına vesile olabiliriz. Ancak bunun için dua etmenin şartlarına uygun hareket etmemiz gerekir.Örnek olarak farz ibadetlerin zamanında ve usulüne göre yapılması, dua edilirken abdestli olmak, dua etmeden önce kabul olunacağına olan inançsızlık ve duanın gerçekleşeceğinden şüphe duymamak, dua etmeyi yarım bırakmamak, duam neden kabul olmuyor diye şikayet etmemek niyetinizin ve dileklerinizin kabul olması için etkili olan unsurlardır.

İsteklerimizin Kabulü İçin Hangi Dualar Okunmalıdır?

İsteklerimizin ve gönlümüzden geçenlerin kabul olması için öncelikle gönülden talepte bulunmamız gerekir. Bir kişi dileği ne olursa olsun ister manevi talepler isterse de dünyevi arzular olsun Allah'tan dilediği şeyi gerçekten kalpten istemelidir. Aksi halde duaların boş yere okunmasının isteğin gerçekleşmesinde bir faydası olmayacaktır. Allah'tan dilediğimiz isteklerimizin etkili olması ve dualarımızın kabul olması için bazı özel dualar mevcuttur. Bu duaları okuyarak isteklerimizin gerçekleşmesini ne kadar gönülden ve kalpten istediğimizi de ortaya koyabiliriz. Dileklerin kabulü için denenmiş dualar ile isteklerimizi gerçekten gönülden geçirerek ve tüm benliğimizle Allah'tan yalvarırcasına isteğimizin kabul edilmesini dileyerek dualarımızın kısa zaman içinde kabul edilmesini, dünya gözüyle isteklerimize ulaşmayı mümkün kılabiliriz. Kısmet açma duası, denenmiş kısmet açma yöntemleri hakkında bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Dualarımızın kabul edilmesi için okunacak dualar şunlardır:

 • Dilek (Hacet) duası
 • Dilek (Hace) gerçekleşmesi için zikir
 • Dilek duasının 7 Esması

Dilek (Hacet) Duası

Dileklerin kabulü için hangi dua okunur sorusunun yanıtında İslam dininde karşımıza çıkan ilk dua, adından da anlaşılacağı üzere dilek (hacet) duasıdır. Dilek hacet duasının okunuşu şu şekildedir:

"Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh"

Bu duanın isteklerimize kavuşmamızda etkisin büyüktür. Ancak sadece bu duayı okuyarak dualarımızın ve dileklerimizin kabul olmasını beklememek gerekir. Bu dua sadece niyetimizin tesirini artıracak ve kalpten istediğimiz şeyin gerçekleşmesinde aracı olacak bir niyazdır. Duanın kabulü Allah'tandır. Bu yüzden asıl olarak O'nun duamızı kabul edeceğine inanç duyulduktan sonra anca dilek duasını tesir etmesine ve duamızın kabulünde aracı olmasına yarayacağına inanç duyulması gerekmektedir. Öte yandan dileklerin kabulu için etkili dua olan dilek (hacet) duasının ne anlama geldiğini bilmeden öylesine okumak da bu duanın tesirli olması önünde engeldir. Bu yüzden dilek (hacet) duasının aslında kendi dilimizde ne anlama geldiğinin de iyi kavranması gerekmektedir.

Dilek (Hacet) Duası Anlamı

Eğer dilek duasının ne anlama geldiğini iyice kavrarsak bu sayede isteklerimizin gerçekleşmesi ve dualarımızın kabul olmasında da gönülden bir inanç duymuş oluruz. Dilek hacet duasının anlamı şu şekildedir:

"Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım."

Dualarımızın kabul olması için dilek duasını okurken Arapça'sını dilimiz döndüğünce okumak ve tekrarlamak çok daha etkili olmaktadır. Ancak yine de Arapça okumakta zorlanıp duanın anlamını gönlünden geçiremeyenler, önce Arapça okuduktan sonra bir kez de Türkçe okuyarak bu duanın gönülden gelen bir yakarış olduğunu dile getirebilirler.

Dilek (Hacet) Gerçekleşmesi İçin Zikir

Dileklerin kabulü için okunacak dua yanında dileklerin gerçekleşmesi için zikir çekilmelidir. Abdülehad Serhendi Hazretleri; "Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir" okuyup da dua eden müminlerin ne isterse istesin, Allah duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir buyurmuştur. Bu zikrin itikadına ve usulüne dikkat edilmelidir. Çünkü bu zikir tek tek 70 kere okunmamalıdır. Baştan sonra sıralı bir şekilde okununca 1 sayılmalıdır. Bu şekilde tamamı 70 kere okunur. Allah'ın rızasını kazanmak ve duaların kabulü için okunmaldıır.

Zikrin usulüne göre itikat edilmesi için bir seferde okunmasına özen gösterilmelidir. Bölük pörçük zikir çekilmez. Bu yüzden önce zikir çekmeye uygun bir ortam ve koşullar tesis edilmesi gerekir. Zikir 70'ten en eksik ne fazla olmalıdır. 71 defa okuyayım, 80 defa okuyayım faydası olur denmemelidir. 70'ten fazla okunmaz. Zikrin yanına başka isim eklenirse de dualarımız kabul olmaz, bu bir şifredir. İsm-i a’zam, ism-i Celal, Esma-ül Hüsna’dır. Özellikle her namazdan sonra okunduğunda çok makbule geçer. Ancak her namazdan sonra okuyacak uygun şartlar olmadığında bile en azından günde bir defa okunmalıdır. Dileklerin kabulü için yapılan dualar arasında yer alan bu zikrin en az 40 gün boyunca tekrar edilmesi temel şarttır.

Dilek Duasının 7 Esması

Dileklerin kabulü için dua esmaül hüsna ile de isteklerimize ulaşmamız mümkündür. Dilek duası edileceği zaman öncelikle kelimeyi tevhid getirilmesi gerekmektedir. Daha sonra da Peygamber efendimize salavat getirilmelidir.

 • Kelimeyi tevhid: La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah
 • Peygamber efendimize salavat: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

daha sonra 7 adet esma sırasına dikkat edilerek okunmalıdır. Esmaların manası şu şekildedir:

 1. El - Melik: Var olan her şeyin sahibinin Allah olduğunu gösterir.
 2. El - Vehhab: Kullarına her türlü nimeti veren ve kullarından hiçbir şey esirgemeyendir.
 3. El - Basit: Kullarını zor durumlardan kurtararak onlara kolaylıklar bahşedendir.
 4. El - Azim: Gücü ve kudreti karşısında her şeyin küçük kaldığı Allah'ın büyüklüğünü ifade eder.
 5. El - Batın: Gizleneni de bilen ve her şeyden haberi olandır.
 6. En - Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan ve kullarının bunlardan istifade etmesini sağlayandır.
 7.  El - Mucib: Duaları kabul eden ve kulun dileklerinin gerçekleşmesinde en büyük gücün Allah olduğunu gösteren esmadır.

Dilek Duası Esması Nasıl Okunmalıdır?

Dileklerin kabulu için okunacak en etkili dua okunuşuna dikkat edilmelidir. Esmaül hüsnanın okunuşunda toplam 21 defa icap edilmesi önemlidir. Bu esmanın toplam 21 defa okunmasının ardından niyet edilmelidir. Niyetten kasıt, herkesin gönlünden geçenlerdir. Gönlünüzden ne geçiyorsa, hangi dileğinizin kabul olmasını istiyorsanız bu aşamada niyet ederek Allah'a yakarabilirsiniz. Ayet ve esmaları okumanın belirli gün ve sayıları var mı başlıklı yazımızda bu konda detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.Niyet ederken şu duadan örnek alabilirsiniz:

Ey Allah’ım bizi çeşitli rızıklarla rızıklandıran sensin. Bize nefesimizi bahşeden ve hüküm günü hakkımızda hüküm veren de hiç şüphesiz ki sensin. Senin rızan için yaşıyor ve senin rızan için ibadet ediyoruz. Kuluna senden daha yakın bir varlık yoktur. Sen azim olansın, sen kadir olansın.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü