Şimşek Gibi Etkili Dua Var Mı, Hangisi?

En çabuk kabul olan dua hangisidir, yıldırım hızıyla kabul olan dua ve şimşek gibi etkili dualar hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Şimşek Gibi Etkili Dua Var Mı, Hangisi?

Şimşek gibi hızlı etkili dua, dileklerinin bir an önce kabul olmasını isteyen kişilerin hakkında en çok araştırma yaptığı konular arasında yer almaktadır. Maddi ve manevi taleplerini Allah'tan niyaz eden kişiler, dualarının çabucak kabul olmasını isterler. Bunun için İslami ilim içinde duaların ve insanların gönlünden geçen niyetlerinin çabucak kabul olmasına vesile olacak birtakım dualar bulunmaktadır. Şimşek gibi etkili dua ile isteklerinin bir an önce gerçekleşmesini dileyenler bu duaların yanı sıra usule uygun zikir ve uygulamaları yerine getirerek tüm dileklerin gerçekleşmesinde tek kudret sahibi Allah'a yalvarabilirler.

Zaman zaman sağlık, sıhhat, bolluk, bereket, bağışlanma, günahların affedilmesi ve iyiliklerin yakın kötülüklerin uzak olması gibi manevi duygular ve talepler için dua ederiz. Zaman zaman da maddi kazanç, sevdiğimiz insanla aşk yaşamak, gönül bağı kurmak, istediğimiz eve ve arabaya sahip olmak gibi pek çok istek için Allah'a yalvarırız. İşte tüm manevi ve dünyevi isteklerde dileklerimizin gerçekleşmesi için Kur'an ayetlerinde yer alan dualar sahih hadislerde yer alan ibadetlere başvururuz. Dileklerin kabulü için en etkili dua hangisidir başlıklı yazımızda bu konuda bilinmesi gerekenleri öğrenebilirsiniz. Bu dualar ve ibadetler içinde şimşek gibi etkili dua kapalı kapıları açan dua da bulunmaktadır. Bu dualar sayesinde gönlümüzden geçeni, kalpten isteklerimizi Allah'a yakarabilir, dileklerimizin gerçek olmasına vesile olabiliriz.

Çok Çabuk Kabul Olunacak Dilek Duaları Var Mıdır?

İslam dinimizde okunduğunda çabuk kabul olunacak dilek duaları bulunmaktadır. İslam dininin gerektirdiği emir ve yasaklar, ebedi kurtuluşa erme amacını taşıyan dualar ve Allah'ın kudretini ve yüceliğini öven dualar bulunduğu gibi inançlı müminlerin isteklerinin de kabul olunacağı dualar bulunmaktadır. Duanın özellikleri bakımından kabulüne sebep olması  hakkında Hz. Enes (R.a) şu şekilde anlatmıştır:

"Bir gün Resûlullah (s.a.v.) ile beraber bulunuyordum. Bir kimse: (Yâ Bedî’assemâvati yâ Hayyu yâ Kayyûmu, innenî es ‘elüke.) diye dua etti. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bu adam nasıl bir isimle duâ etti. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah ‘a yemin ederim ki, bu isimle yapılan duâya Allah icabet eder, onu reddetmez.”

Görüldüğü üzere Allah katında dilek ve istekleri çok çabuk kabul edileceği bazı dualar bulunmaktadır. Yine sahih hadisler arasında yer alan Hz. Enes (R.a)'nın buyurduğu üzere; " Bir zaman ben Peygamber (s.a.v.) ile beraber idim. Bir adam ayakta namaz kılıyordu. Namazını kılınca, şu duayı okudu: (Allâhumme innî es’elüke bienne leke ‘l-hamdu lâ ilâhe illâ entel Hannânül Mennân, yâ Bedî’assemâvati vel-ardı yâ Zelcelâli vel-ikram. Es’elükel cennete ve eûzu bike minennâri.) Namaz kılan kimse bu duayı yaptı, Resûlullahla beraber ben de onun duâsını işittim. “Allah’a yemin ederim ki, bu adamın bu ismi azamla yaptığı duâ asla reddolunmaz. ” bilgisi İslami kaynaklarda yer etmiştir. Bu duanın anlamı şu şekildedir:

  • “Sana hamdederek, Senden isterim. Senden başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Sen yerlerin ve göklerin yaratıcısısın. Celâl ve ikram sahibisin. Hay ve Kayyûm sensin."

Hızlı Kabul Gören Dualar Nelerdir?

Dileklerimizin gerçekleşmesi için şimşek gibi etkili dilek duaları arasında İslami kaynaklarda öne çıkan bir diğer dua da şu şekilde bilinmektedir: Peygamber Efendimiz, bir kişinin şu duayı okudunuğu işitti ve bunun üzerine Allah'a yemin ederek, "Mutlaka bu dua kabul olunacaktır." dedi. Sevgili Peygamber Efendimizin (S.a.v) işittiği ve yemin ederek bu duanın gerçekten kabul olunacağını söylediği dua ise şu şekildedir:

  • "Allâhumme innî es’elüke bienne leke’l-hamdu lâ ilâhe illâ entel Hannânül Mennân, yâ Bedî’assemâvati vel-ardı yâ Zelcelâli vel-ikram. Es’elükel cennete ve eûzu bike minennâri."

Bu duanın niyet edilerek, abdestli bir şekilde her gün okunarak Allah'a yalvarılması, dileklerin gerçekleşmesinde çok etkili olduğu bilinmektedir. Şimşek gibi etkili hacet duası yani dilek duası budur. Bu duayı gerçekten kalpten gelerek okuyan ardından Allah'tan istediklerini yine gönülden yakararak söyleyen kişilerin duaları er ya da geç kabul olunacaktır. Hacet duasının anlamı ve Türkçe meali şu şekildedir:

  • "Allah’ım, Senden isterim. Zira hamd Sana lâyıktır, Senin içindir. Senden başka mâbud yoktur, ancak Sen varsın. Çünkü istemeden ve istedikten sonra veren Sensin. Sen celâl ve ikram sahibisin. Senden cenneti ister ve cehennemden korunmamı dilerim."

Resûlullah: “Bu duâ ile istenilen hususu Cenab-ı Hak verecektir. ” buyurmuştur. Vermemesine imkân yoktur. Hz. İbni Abbas, bu hususu kesinlikle bildirmiş ve bu duâyı yapan insanın mahrum edilmeyeceğini yeminle haber vermiştir. Duanın Türkçe anlamının iyi kavranması da nasıl niyet edileceğini ve Allah'a nasıl yönelinmesi gerektiğini müminlere hatırlatmaktadır. Ancak duayı okurken Arapçasını tercih etmek daha faydalı olacaktır. Fakat Arapça dili döndüğünce okuyabilen kişiler, bu okumanın ardından bir kez de Türkçe anlamını okuyarak duanın etkisini perçinleştirebilirler.

Duaların Kabul Olması İçin Okunacak Dualar

Ayrıca duaların kabul olması için ibadet usullerine de itikat edilmelidir. Bunlara örnek verecek olursak; duanın okunduğu vakit muhakkak hem boy abdesti hem de namaz abdesti alınmış olmalıdır. Allah'a yakarıp yönelineceği için kişilerin bu konuda ciddi davranması önemlidir. Eşini eve bağlamak için okunacak dualar başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Daha sonra besmele çekilip niyet edilmesi unutulmamalıdır. Ayrıca kelimeyi tevhid ve Peygamber Efendimize (S.a.v) salavat getirdikten sonra hacet duasına başlanılmalıdır. Şimşek gibi etkili rızık duası niyetine geçen bu duadan önce İslami usullere göre hareket edilmesine büyük önem verilmesi gerekmektedir.

Kelimeyi tevhid ve Peygamber Efendimiz (S.a.v) için salavat getirirken Arapça okunmalı ancak Türkçe mealinin de bilinmesi faydalı olacaktır. Kelimeyi tevhid şu şekildedir:

  • La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah
  • Anlamı: "Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın Peygamberidir."

Arapça icra edilen Kelimeyi tevhid'in yanı sıra Hz. Peygamber Efendimize salavat getirilmelidir. Bu salavatın da Arapça okunmasına dikkat edilmeli, ancak Türkçe meali hakkında da mutlaka bilgi sahibi olunmalıdır. Salavat şu şekildedir:

  • Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem
  • Salavatın anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle."

Şimşek Gibi Etkili Dilek Duaları

Hz. Aişe'nin anlattığı üzere; “Kul dört defa yâ Rabbî diye Hakka sığınırsa, Allah onun duâsını kabul eder, onu mahrum bırakma." Bu sahih hadislere uyarak şimşek gibi etkili dilek duaları sayesinde dualarınızın kabul olmasına vesile olabilirsiniz. Borcu olanların okuması gereken en önemli dualardan biri de Hz. Ali radiyallahu anh hazretleri tarafından işaret edilmiştir. Sahih hadislere göre Hz. Ali radiyallahu anh hazretleri bir kimseye şu şekilde buyurmuştur: esulullah’ın bana öğrettiği duâyı sana öğreteyim mi? Eğer kaf dağı kadar borcun var ise bu duâ sayesinde borcunu ödersin.” Burada bahsedilen dua ve anlamı da şu şekildedir:

  • "Allahummekfinî bi halâlike an haramike ve ağninî bi fadlike ammen sivâke"
  • Anlamı: "Allah’ım, helâlınla beni kandır, haramından beni uzaklaştır. Fazlınla beni zengin kıl ve Senden başkasına beni muhtaç ettirme.”

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü