Evlenmek İçin Hangi Dua Okunmalıdır?

Acilen evlenmek için dualar, hayırlı evlilik için denenmiş dua ve evlenmek için okunan dualar hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Evlenmek İçin Hangi Dua Okunmalıdır?

Kısmetin açılması ve evlenmek için okunacak dua, özellikle çok heves ettiği ve her türlü çabayı gösterdiği halde bir türlü dünya evine girmesi nasip olmayan kişilerin başvurduğu manevi yöntemler arasında yer almaktadır. Evlilik çağına gelen her kadın ya da erkek, evlilik yolunda karşısına çıkan kısmetle mutlu ve huzurlu bir yuvanın temelini oluşturmak için dünya evine girmek ister. Evliliğin insanın hayatında vereceği en önemli kararlardan biri olması göz önünde bulundurulduğunda, evliliğinin hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı açısından hayırlara vesile olmasını temenni eden dini bütün kimseler, evlenmek için hangi dua okunmalıdır sorusunu da gündeme taşımaktadır.

Hayırlı ve salih bir müminle hayallerindeki gibi dünya evine girmek isteyen bay ve bayanlar evlenmek için hem kısmetinin açılması hem de hayırlı bir eş adayı bulmak için Allah'a yönelirler. Yüce Allah'ın rızasını kazanarak İslam dinimizin emrettiği üzere evlilik ve aile hususların da hassasiyete önem veren kişiler İslam'ın gerektirdiği usul ve esaslara uygun olacak şekilde evlenebilmek için evlilik duaları okuyabilirler. Allah'ın izni ile hayırlı bir evlilik yapmak için okunacak dualar, sahih İslami kaynaklarda ve güvenilir hocaların ifadelerinde yer almaktadır.

Evlenmek İçin Okunacak Ayeti Kerime

Evlenmek için hangi dua okunur sorusunun yanıtı olarak ilmi kaynaklarda büyük yer edinen pek çok duadan bahsetmek mümkündür. Ancak hayırlı bir şekilde gönlüne göre eş talep eden kadın ve erkeklerin okuyabileceği evlilik ve kısmet açma dualarından bazıları şu şekildedir:

 • "Festebşirû bi bey’ıkumullezî bâya’tum bihî, ve zâlike huvel fevzul azîm(azîmu)"

Bu ayeti kerimenin anlamı şöyledir: O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır. Bu ayeti kerime, evlilik planlayan ancak çevresinde evlenebileceği hayırlı bir talip bulunmayan kişilerin bizzat kendileri tarafından okunmalıdır. Ayeti kerimenin faziletinden faydalanmak için usulüne göre Arapça olarak okumakta fayda vardır. Ayrıca evlilik için hayırlı bir gelin ya da damat adayı çıkana kadar günde 66 kere bu ayeti kerimenin okunmasına özen gösterilmelidir. Ayeti kerimeler tek seferde okunmalıdır, bölük pörçük sayarak okumak İslami usullere aykırı olduğundan dolayı etkili değildir. Evleneceğin kişiyi rüyada görmek için en etkili dua hangisidir, başlıklı yazımızda bu konu hakkında detayları bulabilirsiniz.

Evlenmek İçin Okunacak Dua ve Sureler

Evlilik hayalleri kuran ancak ne yapsa da bir türlü karşısına istediği gibi bir gelin ya da damat adayı çıkmamasından usanan kişilerin, evlilik için okunacak dua olarak şu duayı okuması din alimleri tarafından sıklıkla tavsiye edilmektedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu la ilahe illa hüves semiul basir. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun. Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym. Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed. Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym.
 • Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn. Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed.Allahu la ilahe illa hüvel baisul varisu.Allahu la ilahe illa hüvel fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdülillahi rabbil alemiyn. Allahümme salli ala Muhammedinil fatihi ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn. Amin."

Bu duanın okuma usullerine de dikkat edilmelidir. Duanın özellikle her gün sabah namazının ardından abdestli bir şekilde okunması tavsiye edilmektedir. Hayırlı bir nasip arayan gelin ve damat adayları, evlenmek için okunan etkili dua uygulamasını 70 kere gerçekleştirmelidir. Dolayısıyla bu duayı günde 70 kere sabah namazının akabinde okuyan kişiler, Cenab-ı Hakk'ın izni ve keremi ile hayırlı bir eşle dünya evine girebilecektir.

Hayırlı Bir Nasip İçin Okunacak Dualar

Dünya evine girmek için gönülden istekte bulunup üzerine düşen her görevi yerine getirse de bir türlü hayallerindeki gibi İslami koşullara uygun bir şekilde evlenmeye fırsat bulamayan kadın ve erkekler, Furkan Suresi 74. ayeti okuyarak da nasiplerini Allah'ın izni ile açmaya vesile olabilmektedir. Furkan Suresi'nin fazileti ile eş bulmak için okunacak dualar arasında yer aldığı bilinmektedir. Surenin 74. ayeti şu şekilde okunmaktadır:

 • "Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekiyne imama."

Bu ayeti kerimenin kalpten iman edilerek okunması, kişinin kısa bir sürede evlenmek için hayırlı bir nasip bulmasında faydalı olacaktır. Allah'ın izni ile hayırlı bir nasip bularak dünya evine girmek isteyen her yaştan bay ve bayanların okuyabileceği bu ayeti kerimenin anlamı şu şekildedir:

 • "Ve onlar ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl, derler."

Ayetin anlamının iyi kavranması ve Arapça olarak kalpten gelecek bir şekilde okunması, Allah'ın rızasının kazanılması için faydalı olmaktadır. Yüce Allah, O'na sığınan aciz kullarını gözeten ve sonsuz merhametiyle onlara iyilikler ihsan edendir. Bu yüzden duanın kabul olacağına yüksek inanç göstererek hem Arapça hem de Türkçe okunması kısa sürede evlenmek isteyen kişinin gönlüne göre eş adayı bulmasında çok faydalı olmaktadır. Sıkıntıda okunacak dua hangisidir, başlıklı yazımıza göz atarak dualardan faydalanabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Okuduğu Evlenme Duaları

Dünya evine girmek isteyen kadın ve erkeklerin hayırlı bir eş adayı bulabilmek adına bizzat kendileri tarafından okunması gereken kısmet açma duaları arasında Hz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) de okuduğu sahih hadis-i şeriflerde bildirilen dualar bulunmaktadır. Bu dualar şu şekilde güvenilir İslami kaynaklarda kendisine yer edinmiştir:

 • Hayırlı bir eşle evlenme duasının Türkçe okunuşu: "Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ gurrate eğyunin vecğalnâ lilmüttegîn."
 • Bu duanın Türkçe anlamı şudur: "Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyyetimizden göz aydınlığı olacak nesiller ihsan et. Ve bizleri takva sahibi kimsele yol göstericiler kıl."
 • Evlilik duasının Türkçe okunuşu: "Elhamdulillâhi Rabbil Ğalemîn. Ves salâtü ves selâmü ğalâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeğîn."
 • Bu duanın Türkçe anlamı: "Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salatü selam ve her türlü ihtiram Rasulümüz Muhammed (mustafa Sallallahu aleyhi veselleme ve onun ailesine ve yaranlarınadır."

Hayırlı Kısmet Bulmak İçin Okunacak Salavat

Hayırlı evlilik için denenmiş dua ve diğer İslami manevi uygulamalar arasında hayırlı kısmet için okunacak salavat da kendine yer bulmuştur. Bu salavatın gelin ya da damat adayı çıkana kadar her gün 51 kez okunması gerekmektedir. Bu salavatın faziletinden faydalanarak Yüce Allah'ın izni ile evlenmek isteyen Müslümanlara en kısa zamanda hayırlı evlilikler nasip olunmaktadır. Salavat şu şekildedir:

 • “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tehullu biha ukdeti ve tüferricü biha kurbeti ve tekzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü