İşlerin Açılması İçin Okunacak Dua Hangisidir?

İşlerin açılması için okunacak dua, işlerin su gibi akması için dua ve işlerin çoğalması için okunacak dua hakkında bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

İşlerin Açılması İçin Okunacak Dua Hangisidir?

İşlerin rast gitmesi için okunacak dua ve diğer İslami uygulamalar, özellikle alın teri ile çalışıp çabalayan ve işlerine Allah'ın izni ile bolluk ve bereket gelmesini isteyen Müslümanlar tarafından gündeme getirilmektedir. Manevi anlamda olduğu kadar maddi anlamda da zenginleşmek isteyen Müslümanlar, Yüce Allah'a bu hususta yalvararak işlerinin yolunda gitmesini niyaz etmektedirler. Müminlerin bolluğa erişmesi için İslam dinimizin sahih kaynaklarında da belirtildiği üzere pek çok dua ve sure bulunmaktadır. İşlerin açılması için okunacak dua hangisidir sorusuna yanıt olarak, güvenilir İslami kaynaklar ve din alimlerinin tavsiye ettiği pek çok manevi uygulamadan söz etmek mümkündür.

Yüce Allah'tan hayırlı zenginlik niyaz eden kimseler, bunun için çok çalışıp işlerini yoluna koymak için her şeyi yaptıktan sonra Allah'ın rızasını kazanmak için bazı duaları belirli usullere göre okuyarak kısa zamanda bolluk ve berekete ermeyi nasip edebilmektedir. Sahih hadis-i şeriflerde de geniş bir yer kaplayan işlerin yolunda gitmesi için okunacak dua ve ayeti kerimeler, bereketli kazançlar elde etmek isteyen Müslümanlar tarafından yoğun talep görmektedir.

İşlerin Açılması İçin Okunacak Zenginlik Duası

Hayırlı zenginlik duası ile iman eden müminlerin işlerinde bolluk ve berekete kavuşması Allah'ın izni ile gerçekleşmektedir. İmam-ı Gazali Hazretleri tarafından da  tavsiye edilen bu tür dualar 3, 7 veya 21'er kez okubnabilir. Ancak Allah'ın rızasının kazanılması için bu duaların abdestli bir şekilde günlük ibadetlerden sonra 70 defa okunmasının çok makbul olduğu söylenmektedir. Hazreti Ali Uhud Dağı kadar borcu olsa Allah Teala ödetir buyurmuştur. İslam kaynaklarında en sık rastlanan hayırlı zenginlik ve işlerin açılması için okunan dualardan bazıları ve anlamları şu şekildedir:

 • "Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü,Ya Mu’idü,Ya Rahimü,Ya Vedüd.Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike Ammen Sivake."
 • Zenginlik duasının Türkçe anlamı: "Ey Gani, Hamid, Mübdi, Mu’id, Rahman ve Vedud olan Allah’ım! Beni halal ettiklerin ile iktifa ettir. Haramlara düşürme, Fadlınla ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme."
 • "Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr inneke ala külli şey'in kadir Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab."
 • Bu duanın fazileti ise şu şekildedir: İslami kaynaklarda kendine yer bulan çok önemli bir hayırlı zenginlik ve bereket duasıdır. Dünya üzerindeki sınırsız denilebilecek malı ile bilinen Hz. Süleyman tarafından okunmuş bir zenginlik duası olduğu bilinmektedir. Bu duanın İslami usullere göre abdestli olarak günde 12 defa okunması gerekmektedir. Bu duayı okuyan kişi Allah'ın rızasını kazanarak Rabbimizden mal, mülk ne tür maddi dilekte bulunursa bu dilekleri kabul olur ve zenginleşmeye başlar. Borçtan kurtulmak için en etkili dua hangisi, sorusunun yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İşlerin Rast Gitmesi İçin Okunacak Dualar

Her ne kadar pek çok dini bütün Müslüman tüm dini vecibelerini ve ibadetlerini usulüne göre yerine getirse de işlerinde bir türlü istediği bolluk ve bereketi bulamayabilir. Bu tür durumlarda isyan etmemek ve "Bunda da bir hayır vardır elbet" diye düşünmek gerekmektedir. İşlerin açılması için dua ederek bu tür olumsuzlukların Allah'ın izni ile giderilmesi mümkün olabilmektedir. Bu sayede işlerini yoluna koymayı başaran müminler kısa sürede hayırlı kazançlar edinip maddi yönden refaha erişebilmektedir.

Hayırlı işlerin açılması için okunacak dua ve surelerin başında kendine İslam kaynakları arasında geniş bir yer bulan Rızık duası bulunmaktadır. Rızık duası ile çalışılan işlerden edinilen rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi mümkün olmaktadır. Çok faydalı ve faziletli bir dua olduğu bilinen Rızık duasının temiz bir kalp ile, rızkı bereketlendirmek ya da çoğaltmak dileği ile okunmasına özen gösterilmelidir. Rızık Duası okunuşu şu şekildedir:

 • Ya Allahu, Ya Rabbi, Ya Hayyü, Ya Kayyumü, Ya Zel Celali vel- ikram
 • Es'elüke bimikel azimil-a'zami
 • Enterzukani helalen tayyiben
 • Alahümme in kane rızkuna fissemai enzilhu
 • Ve in kane fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu
 • Ve in kane kariben yessirhü
 • Ve in kane kailen kessirhü
 • Ve in kane kesiren ihfazhü bilbereketi
 • Amin

Duanın faziletinden mümkün mertebede en iyi şekilde faydalanabilmek için duanın İslami usullere uygun bir şekilde okunması gerekmektedir. Bunun için temiz bir kalp ile içten yani gönülden okuyarak duanın ifa edilmesi önem teşkil etmektedir. Bu sebeple işlerin düzelmesi için okunacak dua Türkçe anlamının bilinmesi, duanın etkili bir biçimde okunmasında faydalı olacağı için kişiler tarafından duanın Türkçe anlamının bilinmesine faydalı olacaktır:

 • Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayyü, Ya Kayyum. Ya Zel Celali vel- ikram
 • Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.
 • Bana helal rızık ver.
 • Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.
 • Eğer yerde ise onu çıkar.
 • Uzakta ise onu yaklaştır.
 • Yakın ise kolaylaştır.
 • Az ise çoğalt.
 • Çok ise onu berekenlendir.
 • "Amin."

Cumadan Sonra İşlerin Açılması İçin Okunacak Dua

Dükkanda işlerin açılması için okunacak dua ile özellikle esnafların bolluk ve berekete ulaşması mümkün olmaktadır. Cuma namazından sonra abdestli bir şekilde bu duayı okuyan esnafların işleri bolluk ve bereketle ihsan edilir, iş almak isteyenler de dileklerine kavuşarak iş sahibi olabilmektedir. Cuma namazından sonra 11 defa okunması gereken ve cumadan cumaya tekrar edilmesi önem teşkil eden bolluk ve bereket duası şu şekildedir:

 • Ya Allahû Ya Allahû Ya Allah
 • Ya Ahedû Yâ Ahedû Ya Ahed
 • Yâ Vahidü Ya Vahidû Ya Vahid
 • Ürzûgni minhüm şey’en ve in hüm ebev.

Cübbeli Ahmet Hoca tarafından da tavsiye edilen bu dua ile karşınızdaki ne kadar istemese de mutlaka ondan rızkınızı alırsınız. Bu duanın cumadan cumaya 11 kere okunmasıyla iş bulamayan iş bulur, rızık isteyen rızkına kavuşur. Anında etkili dua var mı, hangisi başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

İşlerin Rast Gitmesi İçin Sure ve Anlamı

İşyerinde işlerin açılması için okunacak dua ve sureler arasında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan Talak Suresi de faziletli olduğu bilinen dualar arasında gösterilmektedir. Talak Suresi'nin okunuşu şöyledir:

 • Ve mey yetekıllâe yec’âl lehü mahrecen. Ve yerzükhü min haysü lâ yahtesib, ve mey yetevekkel alâllâhi fe hüve hasbüh, innallâhe bâligu emrih, kad cealallâhu li külli şey’in kadrâ. Ve mey yettekıllâhe yec’âl lehü min emrihi yüsra. Ve men kudira aleyhi rizkuhu felyünfik mimma âtahüllah, lâ yükellifüllahü nefsen illâ mâ âtâhâ, seyec-alüllahü ba’de usrıy yüsra.
 • Surenin anlamı şu şekildedir: Her kim de Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu kolaylığı kılar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirindir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur. Ve her kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. Rızkı dar olan da, Allah’ın ona verdiğinden harcasın. Allah, bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah, bir zorluktan sonra bir kolaylık yaratır. ( Talak Suresi)

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü