Karşındakinin Ağzını Dilini Bağlamak için Okunacak Dua

Kocanın ağzını dilini bağlamak için en etkili dua, en etkili dil bağlama duası, düşmanın ağzını bağlamak için dua ve dil bağlayan dua hakkında bilinmesi gerekenler yazımızda...

Karşındakinin Ağzını Dilini Bağlamak için Okunacak Dua

Karşıdakinin ağzını dilini bağlayan dua, çoğunlukla gelinlerin kaynanalarına ya da birbirlerinin işlerine süreli karışan karı kocaların birbirlerine karşı uyguladığı manevi ritüeller arasında yer almaktadır. Özellikle bir kişinin gereğinden fazla konuşması ya da fikrine başvurulmamasına rağmen çevresine öğütler ve tavsiyeler vermesi gibi rahatsız edici durumlarda kurtarıcı mahiyetinde kullanılan bu dua, aynı zamanda sır tutmasını bilmeyenlere yönelik de başkaları tarafından okunarak duanın bu kişiler üzerinde tesir oluşturması sağlanabilmektedir. Karşındakinin ağzını dilini bağlamak için okunacak dua, her ne kadar masumane sebeplere dayanan bir dua uygulaması gibi gözükse de kötü niyetli kişiler tarafından icra edilip birtakım ruhani ritüeller ile birlikte kullanıldığında sanıldığından çok daha fazla tehlikeli sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Dil bağlama duası olarak da bilinen bu dualar, kişinin karşısında bulunan kişinin dilini bağlamak, her hangi bir konu hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap vermesini engellemek ve bazı konularda konuşmasına mani olmak için uygulanmaktadır. Anadolu'nun ezoterik öğretileri arasında nesilden nesile aktarılarak gelen dil bağlama büyüleri ve benzeri uygulamalarında da sıklıkla kullanılan bu tür dualar, genellikle gelin - kaynana ve karı koca arasında yapılmaktadır.

Dil Bağlamak İçin Okunacak Dua

Kötü niyetli kişilerin şerrinden korunmak için dil bağlama duasına başvurulduğu görülmektedir. Dil bağlama duası esasında çok konuşan kişilerin susup sakinlemesine ve sizin hakkınızda fesat düşüncelere sahip olanların da sizin hakkınızda ileri geri konuşmasına mani olmaktadır. Özellikle dili ile insanları rencide eden, sürekli hakaretler yağdırıp onları aşağılayan ve savunmasız anlarından fırsat bulup onları ezmeye çalışan kişilere yönelik uygulanabilen bu susturma duası iyi niyetli kimselere kurtarıcı olmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'ın da kendini kötü niyetli kişilerin sözlerinden korumak için okuduğu bu dualardan biri de Yasin Suresi'nin 9. ayetidir.

 • "Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun"

Bu ayeti kerimenin gün içinde en az 21 defa okunması faziletli olmaktadır. Mucizevi etkiye sahip olan bu ayetin gönülden gelerek okunmasına özen gösterilmelidir. Bunun için de ayeti kerimenin anlamının da iyi kavranması gerekmektedir. Yasin Suresi'nin 9. ayeti olarak kötü niyetli kişilerin ağzını kapatmada, konuşmalarıyla fesatlık çıkaranların önüne geçilmesinde büyük önem taşıyan bu duanın anlamı şu şekildedir:

 • "Önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler."

Surenin en faziletli ve mukaddes ayetlerinden olan bu kısımda bahsedilen set çekmek, koruma ve müdafaa anlamına gelmektedir. Dil bağlama duası ağız tutmak için dua en çok kullanılan ve faydası görülen uygulama olmasının yanı sıra fiziki korumaları da kapsamaktadır. Dolayısıyla dil ile müdafaa, beden ile müdafaa gibi bütün savunmalar bu ayeti kerimenin faziletleri arasında yer almaktadır. Kendine aşık etme duası ve büyüsü başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Düşmanın Dilini Bağlamak İçin Okunacak Dualar

Bu duaların özellikle akşam vakitlerinde besmele ile 19 defa okunması gerekmektedir. Sizin aleyhinizde taraftarlık yapan, gönül işlerinizde arkadaşlık ilişkilerinizde ve diğer tüm elinizi attığınız işlerde sizin için fesatlık çıkaran kişilerin etkisiz hale getirilmesinde bu tür dualar etkili olmaktadır. Düşmanın gözünü ve dilini bağlayan dua okunuşu şu şekildedir:

 • “Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün, men ade fe yen tekımüllahü minhü.”
 • “Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün Ağşeynahüm lehüm laa Yübsırün”

Bunun yanı sıra duaların kalpten gelecek şekilde kabul olunacağına inanarak okunmasına önem verilmelidir. Bu sayede duanın çok daha kısa sürede etki etmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca aşağıdaki duaları yatsı namazından sonra 41 defa Arapça usulüne uygun okuduktan sonra 41 defa da Türkçe anlamını telaffuz ederek düşmanların bir daha aleyhinizde konuşmamasına uygun şartlar sağlayabilirsiniz. Bu dualar şunladır:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Summün bukmün umyün fe hum lâ yerciûn(yerciûne).
 • Türkçe Anlamı: Onlar Sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar, (Rab’lerine) dönmezler.
 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Summün bükmün umyün fehüm lâ ya’kılûn
 • Türkçe Anlamı: Onlar sağır, dilsiz, kördürler ve onlar akıl etmezler. Bakara 171

Ağız Bağlamak İçin Okunacak Dua

Dil bağlama duası günah mı sorusunun yanıtını merak edenler için bu tür dualar kişinin vicdanı ile alakalıdır. Bir kişinin size fesatlık ve kötülük yaptığından eminseniz ve bunu kasıtlı bir şekilde sizi rencide etmek için yaptığını biliyorsanız bu tür dualar ile kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Ancak sizin hakkınızda fesat düşünceleri olmayan, işlerinize fitne karıştırmayan fakat sizin iyiliğinizi düşündüğü için zaman zaman hakkınızda kötü ya da ileri geri konuşabilen kişilere yönelik bu tür dualara girişilmesi tavsiye edilmemektedir. Ağız bağlamak için okunması gereken en etkili ve çabuk tesir eden dualardan bir diğeri de şu şekildedir:

 • Lâ ilâhe illâ ente, Allahümme estağfiruke lizenbî ve es’elüke rahmeteke, Âllahümme zidnî ilmen, velâ tüziğ kalbî ba’de iz hedeytenî ve heblî min ledünke rahmeten inneke ente’l-vehhâb.

Çevrenizdeki size seslenen kişi veya kişilere karşı kendinizi şirin göstermek, onların söylediklerinize razı gelmeleri için olan uygulamalardır. Bu uygulama dil bağlama olarak da bilinir. Oldukça etkili olduğu bilinen bu tür dualar aynı zamanda tehlikesizdir.. Sonucun istediğiniz yönde olması halinde etkisi ömürlüktür. Birini kendine bağlamak için okunacak dualar başlıklı yazımıza  göz atabilirsiniz.

En Etkili Ağız Bağlama Duası

Arkadaş çevresinde, aile arasında, iş yaşamında ve gelin kaynana gibi pek çok akrabalık ilişkisinde en çok uygulanan manevi yöntemlerden biri olan dil bağlama duaları, her yaştan erkek ve kadına yönelik icra edilebilmektedir. Eğer siz de en etkili ağız dil bağlama duası ile çevrenizde sizi konuşmalarıyla rencide eden kişilere yönelik kendinizi koruma altına almak istiyorsanız şu duayı okumanız ilim insanları ve işinin piri hocalar tarafından tavsiye edilmektedir:

 • "Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhıye ileyye ennehüsteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben. (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir) Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike bir abbina ehaden. Ve ennehu teala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan. Aksemtü aleyküm eyyühel mülukün nariyyeti vel havaiyyeti vel maiyeti vet türabiyyetil ardıyyetil ulviyyeti ves süfliyyeti bi hakkil kevakibis sebatis seyyarative bihakki suretil cinni ve bi hakki ahiyyen serahiyyen edunayi (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir). Esbautin ali seddayi ve bi hakki mehilin lamisin tamisin abisin vasikın gabisin vesevekin yabisin vesihabin kabisin Aksemtü aleyküm en tüsahhirali fülan ibni fülanete hatta ye’ti ileyye bil mehabeti vel meveddetivel ülfeti bila ihtiyarin ve la kararin bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi hurmeti seyyidina Muhammed in sallallahü aleyhi ve selemle ve bi hurmeti bi elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve bi hurmeti Hazal ayatis serifeti vel esmail azimeti elvahan (3 defa okunacak) elacele(3 defa okunacak)  essaate(3 defa okunacak)  ve sallallahü ala seyyidinave nebiyyina ve Mevlana venuri ebsarinave kurrete uyunina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein."

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü