Sınava Girerken Hangi Dua Okunmalıdır?

Sınavda okunacak dua ve sureler, sınava giren öğrencinin arkasından okunacak dua ve sınavda başarı duaları hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Sınava Girerken Hangi Dua Okunmalıdır?

Üniversite ya da lise sınavına girerken okunacak dua, hem sınava giren çocuklarının başarılı olmasını gönülden isteyen anne ve babalar tarafından okunabilirken, hem de bizzat sınava girecek çocuklar tarafından ihya edilebilen manevi uygulamalar arasında yer almaktadır. İslam dinimizde, biz aciz kulların sıkıntı yaşadığı ve manevi güce ihtiyaç duyduğu her an için okunması gereken bazı özel dualar bulunmaktadır. İslam dini alimlerinin ve sahih ilim kaynaklarının da sınava giren öğrenciler için sık sık okunmasını tavsiye ettiği dualar ile Allah'ın yardımıyla sınavın iyi geçmesi ve istenilen sonuçların elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Sınava girerken hangi dua okunmalıdır sorusunun yanıtını arayanlar için, tamamı denenmiş, güvenilirliği test edilmiş dualar ve sureler yazımızda yer almaktadır.

Sınavın hangisi olduğu fark etmeksizin tüm öğrenciler için büyük önem taşıdığı bir gerçek. Bu tür sınavlarda öğrencilerin yıllar boyunca verdikleri emeklerin karşılığını almak istemeleri de gayet normal bir beklenti olarak değerlendirilebilir. İşte bu yüzden öğrencilerin sınavda başarılı olmak için elinden gelen tüm emeği ve çabayı sarf ettikten sonra Allah'ın kudretine sığınması onlara manevi kuvvet ve güç aşılayacaktır. Çünkü sınav sonuçlarının istenmeyen şekilde alınmasında, sınav anında yaşanan stres ve heyecanın da etkili olduğu öz önünde alındığında, sınava girecek öğrencilerin sınavı başaracağına inanarak pozitif duygular içinde sınava girmesi çok faydalı olmaktadır. Sıkıntıda okunacak dua hangisidir başlıklı yazımızda sınav stresi anında okuyabileceğiniz duaları bulabilirsiniz.

Sınavda Başarı Ayetleri Nelerdir?

Sınavda başarılı olmak isteyen öğrencilerin bizzat kendileri tarafından okunması gereken ayetlerden bazıları İsra Suresi'nde bulunmaktadır. Sınava girmeden hangi dua okunur sorusunun yanıtlarını arayan kişiler, araştırma yaptıkları en güvenilir ve sahih İslami kaynaklarda sınav adaylarının okuması gereken İsra Suresi ile karşılaşabilirler. İsra Suresi sınava girecek olan öğrencinin anne - babası, teyze halası, büyükanneleri ya da kardeşleri gibi kişilerin aksine bizzat kendisi tarafından okunmalıdır. Ayrıca sınavda başarılı bir şekilde istenilen sonuçların alınması, sınav heyecanına yenik düşülmesi, öğrencinin bildiklerini unutmaması için İsra Suresi'nin sınavdan önce 10 defa peş peşe okunmasına özen gösterilmelidir.

Gusül abdestli bir şekilde okunması gereken bu surenin sınava giren öğrencilerin başarısında çok büyük manevi faydalarının olduğu geniş kitleler tarafından bilinmektedir. Bu sebeple İslam dininde sınava girerken hangi dua okunur sorusunun yanıtı İsra Suresi olarak öne çıkmaktadır. Isra Suresi'nin 80. ayetinin yanı sıra Taha suresinde de sınava girecek öğrencilerin bizzat kendileri tarafından okunması tavsiye edilen sureler şunlardır:

 • Ey Rabbim! Göğsümüz aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25 - 28)
 • Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver! (İsra - 80)
 • Allah'ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir. (Hakim, De'avat, Nı: 1879, 510)
 • Rabbim, ilmimi arttır. (Taha - 114)

Sınavda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar

Özellikle gençler arasında yapılan araştırmalarla birlikte üniversite sınavına girerken hangi dua okunur sorusu sınav heyecanı yaşayan milyonlarca öğrencinin  dilindeki sorulardan biri olarak öne çıkmaktadır. Sınavda bildiklerini unutmamak, kaydırma gibi heyecandan kaynaklanan hatalara düşmemek, sınav süresini en verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin okuması gereken ve özellikle sınava başlayınca okunacak kısa dualardan bazıları şunlardır:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Ya Hayyu, Ya Kayyum,
 • Bi Rahmetike esteğisu

Bu kısa duanın öğrencilerin sınav başlangıcında okumaları İslam alimleri ve değer verilen hocalar tarafından tüm mümin öğrencilere tavsiye edilmektedir. Sınav salonunda sınav gözetmenlerinin öğrencilere yaptığı "Sınav Başlamıştır!" anonsundan hemen sonra okunacak bu dua, öğrencilerin hem heyecanının yatışmasını hem de Allah tarafından kendilerine aşılanan manevi gücü hissederek sınava başlamalarında faydalı olmaktadır.

Sınav Başlangıcında Okunacak Kısa Dua

Sınav heyecanının giderilmesi ve öğrencilerin sınavda bildiklerini unutmaması için okunacak kısa dualar da manevi faydalarıyla milyonlarca öğrencinin okumaya özen gösterdiği dualar arasında yer almaktadır. Nihat Hatipoğlu Hoca'mızın tavsiye ettiği üzere, hangi sınav olursa olsun öğrencilerin okuması gereken dualardan biri de "Rabbi Yessir" duasıdır. Bu sebeple ailelerin yani anne ve babaların çocuklarına küçük yaşlardan itibaren bu duayı öğretmeleri ve çocuklarının sınava bu dua ile başlamaları tavsiye edilmektedir.

Sınavda başarı sağlamak ve istenmeyen olumsuzlukların yaşanmaması için sınava girince okunacak kısa dualar arasında yer alan "Rabbi Yessir" duasının Türkçe okunuşu ve anlamı şu şekildedir:

 • Rabbi Yessir ve lat üasir, rabbi temmim bil hayr
 • Anlamı: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim bu işimi hayırla tamamla.

Duanın Türkçe anlamının öğrenciler tarafından iyi kavranması duanın kalpten okunmasında etkili olan bir unsurdur. Bu yüzden anne ve babalar çocuklarına bu duayı öğretirken Türkçe anlamını da iyi idrak ettirmeleri gerekir. Öte yandan duanın tesirli olabilmesi için Arapça aslına uygun olarak okunmasında fayda vardır. Anında etkili dua var mı, hangisi başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Sınavdan Önce Okunması Faydalı Kalem Suresi

Sınavdan önceki gece öğrenciler tarafından sakin bir şekilde okunması gereken surelerden biri de Kalem Suresi'dir. Her türlü sınavda öğrencilerin zihninin açılması ve bildiklerini unutmamaları için güvenilir hocalar tarafından da öğrencilere tavsiye edilen Kalem Suresi, hem öğrenciler hem de aileleri ya da diğer sevdikleri tarafından okunabilir. Sınavdan önce okunacak Kalem Suresi Türkçe okunuşu şu şekildedir:

 1. Bismillahirrahmanirrahim
 2. Nun velkalemi ve ma yesturune.
 3. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.
 4. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
 5. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin.
 6. Fesetubsıru ve yubsırune.
 7. Bieyyikumulmeftunu.
 8. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne.
 9. Fela tutı’ılmukezzibiyne
 10. Veddu lev tudhinu feyudhinune.
 11. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.
 12. Hemmazin meşşain binemiymin.
 13. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin.
 14. ‘utullin ba’de zalike zeniymen.
 15. En kane za malin ve beniyne.
 16. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
 17. Senesimuhu ‘alelhurtumi.
 18. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
 19. Ve la yestesnune.
 20. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
 21. Feasbehat kessariymi.
 22. Fetenadev musbihıyne.
 23. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.
 24. Fentaleku ve hum yetehafetune.
 25. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.
 26. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.
 27. Felemma reevha kalu inna ledallune.
 28. Bel nahnu mahrumune.
 29. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
 30. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
 31. Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune.
 32. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
 33. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
 34. Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu ya’lemune.
 35. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi.
 36. Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
 37. Ma lekum keyfe tahkumune.
 38. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
 39. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
 40. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
 41. Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.
 42. Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
 43. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud’avne ilessucudi fela yestetıy’une.
 44. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud’avne ilessucudi ve lum salimune.
 45. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune.
 46. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
 47. Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
 48. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.
 49. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
 50. Levla en tedarekehu nı’metun min rabbihi lenubize bil’arai ve huve mezmumun.
 51. Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.
 52. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
 53. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü