Korunma Dualarını Okuyana Büyü Tutar Mı, Kimlere Büyü Tutmaz?

Büyü herkese tutar mı? Namaz Kılan İnsana Büyü Tutar mı, Kimlere büyü işlemez? Uzaktan yapılan büyü tutar mı? Büyüden korunma duası ile işte ayrıntılar.

Korunma Dualarını Okuyana Büyü Tutar Mı, Kimlere Büyü Tutmaz?

Büyünün korunma duaları okuyana tutup tutmayacağı, bu yönde oldukça sık yapılan bir araştırma olmakla beraber sorunun yanıtlanması için Kur’an-ı Kerim ayetleri, hadisler ve İslam alimlerinin görüşlerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Büyü Hakikattir, Allah’ın İradesinden Geçmektedir

Öncelikle büyünün hakikat olduğu ve Allah’ın iradesinden geçerek insanlara ulaştığı idrak edilmelidir. Hayır ve şerri ortak olarak yaratan, ancak şer konusunda rıza göstermeyen Yüce Allah, dünyanın bir imtihan yeri olması dolayısıyla insanlara iyilik ve kötülük hususunda seçme şansı vermiştir. Kimlere büyü işlemez? sorusundan da hareketle Bakara suresi 102. Ayette buyurulduğu üzere “Ama onlar, Allah’ın izni olmadan büyü ile hiçbir zarar veremez” derken, kendi de başlı başına bir imtihan olan büyünün Allah’ın izni olmaksızın kimseye bir zarar veremeyeceği de belirtilmiş olmaktadır.

Büyü Herkese Tesir Edebilir!

Büyünün önemli bir hakikat olduğuna inanılmakla birlikte büyünün herkese tesir edebileceği gerçeği unutulmamalıdır. Gizli ilimler ve Ledünni ilimlerinde, Tarih boyunca büyü tesirinde kalan takva sahibi ve inanç seviyesi çok yüksek İslâm alimlerinin varlığı bilinirken, bu noktada sabır ve tevekkülün devreye girmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Büyü konusunda verilecek tavsiyeler ise;

 • Öncelikle Allah’a teslimiyet gösterilip tevekkül edilmesi çok önemlidir. Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine ve kadere iman edilmelidir.
 • Allah’a tam anlamıyla sığınılması çok önemlidir.
 • Günlük ibadetlere titizlikle ve kesintisiz olarak devam edilmelidir.
 • Her gün birkaç sayfa da olsa Kur’an-ı Kerim okunmalıdır.
 • Özellikle büyü konusunda Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) okunmasını tavsiye ettiği surelere önem verilmelidir.
 • Tüm sayılan bu tavsiyeler büyünün tesirini azaltabildiği gibi önlemeyi de başarabilir.

Kötü Niyetin Ve Büyünün Üstünde Allah’ın Gücü Ve Kudreti Vardır

Kötü niyetli kişilerin varlığı dünyanın ilk meydana geldiği andan itibaren önemli bir gerçeklik olarak göze çarparken, buradan hareketle büyünün varlığının da kesintisiz olarak sürmesi mümkündür. Büyü herkese tutar mı sorusu yanında her şeyin ve herkesin üzerinde bir güç olan Allah’ın gücü ve kudreti hepsini bertaraf etmeye yetebileceği gibi, dünyanın bütün büyücü ve sihirbazlarıyla onlara yardım eden cin ve şeytanların gücünden de kat be kat üstündür. Kendisinde her türlü güç bulunduğunu iddia edenler belki de kendilerini yaratan Allah’ın varlığını bir an olsun unutsalar da Allah dilemeden hiçbir şeyin olmayacağı bir an bile akıldan çıkarılmamalıdır.

Korunma Duaları Olan Felak Ve Nas Suresi’nin İndirilişi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) Yahudi bir kadın tarafından yapıldığı belirtilen ve kendisini etkisi altına alan büyünün olumsuz sonuçları artmaya başladığında, bir kuyuya atılan büyü malzemesi olan tarağın Hz. Ali (r.a) tarafından kuyudan çıkarılması ve üzerindeki düğümlerin çözülmesiyle büyü etkisiz hale getirilmiş ve hemen ardından Allah (c.c) Cebrail vasıtasıyla önce Felak sonra da Nas surelerini indirip, bu tarz olumsuz durumlarda kişinin Allah’a sığınması gerektiği vurgulanmıştır. Korunma duaları Felak ve Nas sureleri haricinde Araf suresi 201. ayette buyrulduğu üzere kişinin şeytani bir güç ya da bir büyü altına girdiğinde ilk yapması gereken şeyin Allah’a sığınmak olduğu buyrulmaktadır. Aynı şekilde Bakara Suresi 102. ayet tekrar gözden geçirildiğinde sihirlerin en büyük tesirlerinin ruhlar üzerine olduğundan hareketle;

 • Kalpleri çelmesi
 • Ahlâkı perişan etmesi
 • Fikirleri bozması
 • İnsanları yoldan çıkarması
 • Toplumların altını üstüne getirmesi gibi tesirler düşünüldüğünde büyünün herkesi etkileme ihtimaline karşın gerekli önlemlerin alınması da oldukça önemlidir.

Büyüden Korunmak İçin Okunması Gereken Dualar

Büyü, sihir ve benzer musibetlere karşı en etkili yol olan Kur’an-ı Kerim, ayet ve dualar; insanın iç huzurunun tesis edilmesi için de oldukça önemlidir. Büyüden korunmak için okunacak dualar ve ayetler ise;

 • Fatiha suresinin sürekli okunması
 • Bakara suresinin tamamının okunması
 • İhlas suresinin sabah ve akşam sürekli okunması
 • Nas suresinin sabah ve akşam sürekli okunması
 • Felak suresinin sabah ve akşam sürekli okunması
 • Ayete-l Kürsi’nin sürekli okunması
 • Bakara suresinin son iki ayetinin üçer kere okunması
 • “La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehü’l-mülkü velehü’l-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” duasının her akla geldiğinde okunması

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Koruma Dualarını Okuyuş Biçimi

Bizzat Hz. Ayşe (r.a) tarafından nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) sadece büyüden değil, bütün şer ve kötülüklerden korunmak için akşam yatmadan önce ellerini birleştirip İhlas, Felâk ve Nas sürelerini okuduktan sonra ellerinin içine üflemiş ve başından ayak parmaklarına kadar elinin eriştiği her noktayı üç kere sıvazlar ve öyle uyurdu.

Büyüden Korunmak İçin Dua Harici Yapılması Gerekenler

Dua harici büyüden korunmak için dikkat edilmesi gereken hususlar,

 • Günlük olağan işleri dahi yaparken abdestli olmaya özen gösterilmesi
 • Eve girip çıkan kişilerin elden geldiğince tanıdık kişiler olmaya özen gösterilmesi
 • Eve tanınmayan ya da güvenilmeyen kişiler girip çıktığında her noktanın iyice aranması
 • Harama bakmaktan kesinlikle imtina edilmesi
 • Haram işlerden, haram ticaretten, haram kazançtan uzak durulması
 • Fitne ve fesat bulunan işlere girilmemesi, fitne ve fesat bulunulan ortamdan hızla uzaklaşılması
 • Haram işlendiği bilinen yerlere gidilmemesi oldukça önemlidir.

Namaz Kılan Kişiye Büyü Tutar Mı?

Korunma dualarını okuyana büyü tutar mı konu başlığı için sıkça sorulan bir diğer soru da namaz kılan insana büyü tutar mı sorusudur. Daha önceden de belirtildiği üzere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) dahi büyü yapılmış, tarih boyunca birçok önemli İslâm aliminin de büyü etkileri altında kaldıkları görülmüştür. Bu nedenle kişinin imanı ya da namaz kılması her ne kadar şeytanın ihlaslı kimseler üzerinde ihtiras kuramayacağı belirtiliyor olsa da tam anlamıyla büyünün tutmaması için yeterli değildir. Sadece elden geldiğince günlerin dua ve Kur’an-ı Kerim ile geçirilmesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) sünnetlerinin yerine getirilmesi bu konuda önemli faydalar sağlayacaktır.

Şeytanın Kendine Sokulmasına İzin Verilmemeli

Büyüden korunmak için yapılması gerekenler ile alakalı açıklamalar yapıldıkça açıkça görülen bir başka husus da şeytanın etkisine alarak rahatsız ettiği kişilerin şeytana bu ortamı hazırladıklarıdır. Şeytanın Allah’ın kulları üzerinde kesin bir tesiri olmasa da dua ve ibadetlerle daha az meşgul olan, harama bulaşan, fitne ve fesat kişilerin şeytan ya da büyüyle daha sık muhatap olma durumu vardır. Burada büyünün daha az ve daha çok tesir ettiği kimselerin varlığı göze çarpmaktadır.

Şeytanın Evham Ve Vesveselerine Önem Verilmemelidir

Büyüden korunmak için korunma duaları haricinde verilecek bir diğer tavsiye de şeytanın evham ve vesveselerine açık olan, bu tarz şeylere önem veren kimselerdir. Bu kişilerin kendilerini tabir-i caizse bir saat gibi kurup daha fazla hasta ettiklerinden kolaylıkla bahsedilebilir. Şeytanın insanlar üzerinde hakimiyet kurmak için uyguladığı en büyük yöntemlerden biri insana vesvese vererek yanlışı doğru gibi göstermeye çalışmasıdır. Hac suresinin dört farklı ayetinde de buyrulduğu üzere Allah’a olan görevleri konusunda titiz davranmayan ve ibadetlerine gereken önemi vermeyen kişiler şeytanın etkisiyle aslında oldukça olağan ses ve görüntüleri farklı yorumlamaktadır. Medyumlar ve İslam alimlerinin görüşlerine göre; Bu nedenle Kur’an-ı Kesim ve dua ayetlerine sarılmak odlukça önemlidir bahsinde bulunmaları oldukça önem kazanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 00:36
YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü