Büyü Bozulurken Fiziksel ve Ruhsal Olarak Nasıl Etkiler Hissedilir?

Büyü bozulurken İnsan üzerinde ne gibi etkileri olur? Büyünün bozulması ruhsal ve fiziksel olarak neleri etkiler, Büyünün etkisi ne zaman tamamen kalkar?

Büyü Bozulurken Fiziksel ve Ruhsal Olarak Nasıl Etkiler Hissedilir?

Büyü İnsanı nasıl etkiler, büyünün etkisi ebediyen yok olur mu? Merak ettiğiniz, tüm sorularınızın yanıtını sizler için ilmi kaynaklardan derledik. Medyum hocalar ve Alimlerin görüşlerine göre, Büyü bozulurken hissedilenler ve büyü etkisi altındayken hissedilenler arasındaki farklılık anında kendini göstermektedir. Büyü etkisi altındayken hissedilen hem fiziki hem de ruhsal etkiler, büyü bozulduğunda anında ortadan kaybolmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de büyüyle ilgili ayetlerin bulunması, büyünün gerçek olduğunu kanıtlamaktadır.

Büyünün Bozulduğu Nasıl Anlaşılmaktadır?

Büyü bozulma belirtileri kendini anında göstermektedir. Büyü etkisinden kurtulan kişi ruhen rahatlamaktadır. Büyü etkisinden kurtulmak için en güzel yol dua etmektedir. Büyü etkisi altında iken hissedilen tüm fiziksel ve ruhsal olumsuzluklar ortadan kalkmaktadır. Kişi rahatlık yaşamakta ve hafiflemiş hissetmektedir. Çünkü büyünün insan üzerindeki etkileri hem fiziksel hem de zihinsel olarak hissedilmektedir.

Büyü İle İlgili Ayetler ve Hadisler

Başta İslam dini olmak üzere tüm dünlerde büyü haram kılınmıştır. Büyü yapmak günah mı? günahtır çünkü; bir insanın özgür iradesine ve kaderine müdahale etmektedir. Ta-Ha suresi 69. ayetinde Allah şöyle buyurmuştur;

 • “Sihirbazlar nereye varsa kurtuluşa eremezler”

Ta-Ha suresinin 77. Ayetinde Allah şöyle buyurmuştur;

 • “Sihirbazlar kurtuluşa eremezler.”

Felak suresinde Allah şöyle buyurmuştur;

 • “De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.”

Nas suresinde Allah şöyle buyurmuştur;

 • “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi vesvesecilerin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden gerek insanlardan.”

Bakara suresinde Allah şöyle buyurmuştur;

 • "Onlara, Allah katından ellerinde bulunan Kitabı (Tevrat’ı) doğrulayıcı bir peygamber gelince, kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı, sanki bilmiyorlarmış gibi Allah’ın Kitabı’nı (Tevrat’ı) arkalarına attılar."
  "Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tıynetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve özellikle de Babil’deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, “Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme” demedikçe, kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi."

Büyü Yapmak Günah Mıdır?

Allah insanlara irade gücü ihsan eylemiştir. Büyü yapmak bir insanın irade gücüne ve kaderine müdahaledir. Bu sebeple büyü yapmak affedilmeyen günahlar arasında yer almaktadır. Peygamber Efendimiz (ASM) bir hadisinde; “Helâk edici yedi şeyden sakının” diye buyurdular ve bu yedi şeyi şöyle sıraladılar: “Allah’a şirk koşmak, sihir yapmak, haksız yere bir cana kıymak, faiz ve yetim malı yemek, düşmana hücum esnasında savaştan kaçmak, iffetli mü’min hanımlara zina isnadında bulunmak”

Peygamber Efendimizin diğer bir hadislerinde ise büyü yapmanın Allah’a şirk koşmak olacağı, sihre inanan ve onun doğruluğu tasdik eden kişilerin Cennete giremeyecekleri şeklinde açıklamalar vardır. Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetlerde ise geçmiş milletlerin yaptıkları sihirler anlatılmaktadır. Büyüye karşı kesin bir korunma yöntemi arıyorsanız, büyüden korunma yöntemleri ve dualarını uygulayarak kendinizi büyüye karşı koruyabilirsiniz.

Bir Kimsede Büyü Olduğuna Dair Belirtiler Nelerdir?

Büyü bozulma belirtileri

Büyüye maruz kalan kişilerde görülen büyü belirtilerin organlarda ve düşüncelerde sebepsiz yere meydana gelen ve anlaşılamayan fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ile ortaya çıkmaktadır. Hiçbir bedensel rahatsızlığı olmayan kişilerin organlarında görülen ağrılar, karıncalanmalar, çarpıntılar ve sancılar düşüncelerinde oluşan değişkenlikler ve olumsuz düşüncelere kapılmalar büyü belirtisinin işaretleri olabilir. Herhangi bir psikolojik sorunu olmayan kişilerde ve herhangi bir bedensel rahatsızlığı bulunmayan kişilerde bir anda ortaya çıkan rahatsız edici belirtiler büyü yapılmış olması ihtimalini doğurmaktadır. Bahsedildiği gibi belirtiler sizde var ise, Büyü bozma yöntemleri sizi büyüden kurtaracaktır.

En Güçlü Büyü Belirtilerinden Olan: İnfial-i Batın

Herhangi bir hastalıkla ilişkisi olmadığı halde aniden başlayarak sürekli olarak devam eden ve sebebi anlaşılamayan karın ağrısı şeklinde ifade edilen belirtidir. İnsan bedeninde oldukça önemli bir organ uzuv olan karın bölgesi büyüden etkilenen ve tepki gösteren ilk organdır. Büyüye maruz kalan kişilerin öncelikle karın bölgelerinde şişkinlik meydana gelir ve sebebi belirlenemeyen ağrılar başlar.

Büyüye maruz kalan kişilerin etkilendiği diğer organları ise kalp bölgeleri, beyin, gözler ve ayaklardır. Herhangi bir bedensel rahatsızlığı olan kişilerde ortaya çıkan bu belirtileri büyü ile bağdaştırmak doğru olmaz. Herhangi bir bedensel rahatsızlığı olmadan bu belirtiler meydana gelen kişilerin büyüye maruz kaldığı düşünülebilir.

En Çok Görülen Büyü Belirtilerinden Olan: İntizarı-ı Nazar

Büyüye maruz kalan kişilerin gözlerinde meydana gelen garip halleri anlatmaktadır. Büyüye maruz kalan kişi olmadık zamanlarda ve olmadık yerlerde dalıp gider ve gözlerini sabit bir noktaya dikmek sureti ile garip düşüncelere kapılmaktadır. Zaman zaman ise gördüğü nesnelerde şekil kaybı yaşar ve gözleri karararak çevresini göremez hale gelebilir. İntizarı-ı nazar büyü belirtileri arasında gözlerde yaşanan batma ve ağrı hisleri sayılabilir. Gözlerinde herhangi bir rahatsızlık olmadan bu belirtileri yaşayan kişilere büyük ihtimal ile büyü yapılmıştır.

En Keskin Büyü Belirtilerinden Olan: Hüzn-i Muğlak

Hüzn-i Muğlak büyü belirtileri ile ilgili söylenebilecekleri;

 • Acayip bir boşlukta kalmışlık hissi
 • Garip bir hüzün halinde olma hissi
 • Yaşadığı hüznü anlamlandıramama hissine kapılmak
 • Kendisine ne olduğu hakkında bir fikir elde edememek
 • Kendisini büyük acılar ve ıstırapları sırtlanmış olarak görmek hissi
 • Acılar altında iki büklüm olduğunu düşünmek hissi

Bütün bu hisleri yaşayan kişilere büyü yapıldığına işaret edilmektedir. Yaşanan hislerin şiddeti ise büyünün şiddetine göre etki göstermektedir.

En Yorucu Büyü Belirtilerinden Olan: Hiss-i Beden

En Yorucu Büyü Belirtilerinden Olan: Hiss-i Beden

Büyünün fiziksel belirtileri Hiss-i Beden de ayaklarda hissedilmeye başlamaktadır. Ayaklarda duyulan karıncalanma hissi daha sonra kollarda hissedilmeye başlamaktadır. Zaman ile bütün bedende hissedilmeye başlayan karıncalanmalar ve hissizlikler bedenin bazı organlarının işlevlerini durdurmasına neden olmaktadır. Yapılan büyünün şiddetine göre karıncalanma ve hissizlik belirtileri artmaktadır.

En Hissedilen Büyü Belirtilerinden Olan: Ruh-i Elem ya da Elem-i Akl

Büyüye maruz kalan kişilerin akıllarına olmadık hayaller gelir ve garip düşler ile kendilerini teselli ederler. Olmadık hayallere kapılarak kendilerini mutlu etmeye çalışırlar. Büyüye maruz kalan kişiler düşünce düzenlerinin kaybolması sonucunda çelişki içerisine düşerek sıkıntılı düşünceler arasında sıkışıp kalmaktadırlar. Büyünün yarattığı etki ile kendisini rahatsız eden düşüncelere hapsolan kişiler bu girdaptan kurtulamayarak büyünün etkisi ile düşünsel kopmalar yaşamaktadırlar.

En Acı Büyü Belirtilerinden Olan: Arzu-yi Memat

Büyüye maruz kalan kişiler kurtuluş çaresini ölüm olarak düşünmektedirler. Bu büyü kurtuluşa ermek için kişilerin ölmeye karar verilmesi olarak değerlendirilmektedir. Büyü yapılan kişilerin ruhu büyüden kurtulmak için tek çareyi ölüm olarak görmektedir. Hiçbir sebep ve psikolojik sorunları yok iken dünyadan bıktığı hissine kapılan ve sıklıkla ölümü düşünerek kurtuluşu ölmekte arayan kişilere büyü yapılmış olma ihtimali bulunmaktadır.

En Etkili Büyü Belirtilerinden Olan: Daraban-ı Kalp

Daraban-ı Kalp büyüsü, vücuttaki en hayatı organlardan olan kalbin yapılan büyüye tepkisi olarak algılanmaktadır. Şöyle ki;

 • Kalpte olan şiddetli çarpmalar,
 • Kalpteki çarpıntıların sürekliliği,
 • Kalbin normalin üzerinde bir hızla ölecekmiş gibi çarpması,
 • Kalpte iğne batması hissinin yaşanması belirtileri, kalbin büyüden kurtulmak için verdiği etkiyi atmanın işaretleridir.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 01:24
YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü