Muavvizeteyn Ayetleri Nedir, Hangi Surelerdir, Nasıl Okunur?

Muavvizeteyn korunma duaları nasıl okunur? Her Türlü Belaya Karşı Koruma Kalkanı olan dualar, Muavvizeteyn Sureleri hangileri? nasıl okunmalı işte ayrıntılar.

Muavvizeteyn Ayetleri Nedir, Hangi Surelerdir, Nasıl Okunur?

Muavvizeteyn ayetlerinin anlamı, hangi sureler olduğu ve nasıl okunduğu birçok durumda kullanılan bu ayetler için sorulan soruların başında gelirken, Muavvizeteyn ayetler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olunması da oldukça önemlidir.

Muavvizeteyn Ne Anlama Gelmektedir?

Muavvizeteyn anlamı iki koruyucu, Allah’a sığınmayı gösteren iki sure olarak tanımlanabilir. Burada “iki koruyucu” olarak ifade edilen Kur’an-ı Kerim’deki Felak ve Nas sureleridir. Burada Allah tarafından insanlara bildirilen bu sureler vasıtasıyla Allah insanların bildiği ya da bilmediği; gördüğü ya da görmediği tüm zararlı ve korkunç şeylerden kendisine sığınılmasını emretmiştir. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in son üç surelerini oluşturan İhlas, Felak ve Nas sureleri ise muavvizât yani korucuyu olarak da adlandırılır.

  • İhlas sureleri Allah’ı anlatmaktadır.
  • Felak ve Nas sureleri ise karanlık geceler, yaratıklar, haset edenler, büyücüler, insanların kalp ve göğüslerine kötü düşünceler fısıldayan cinlerin şerrinden korunmak için Allah’a sığınılması gerektiği buyurulmaktadır.

Her Türlü Belaya Karşı Koruma Kalkanı

Akşam ve sabah vakitlerinde İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından insanların her türlü şer ve kötülükten korunması için bir kalkan olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Hatta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) her namazın arkasından Muavvizeteyn ayetleri olan Felak ve Nas surelerinin okunmasını tavsiye etmiştir.

Muavvizeteyn Ayetlerini Peygamberimizin Uygulama Sıklığı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) eşi Hz. Ayşe (r.a), Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) her gece yatağa yattıktan sonra iki elinin avucunu bir araya getirip üfledikten sonra “kul hü vallâhü ahad, kul eûzü bi rabb’il felakı ve kul eûzü bi rabbi’n-nasi” surelerini okuduktan sonra elleriyle önce elini, sonra yüzünü sonra da vücudunun ulaşabildiği tüm noktalarını üç kere mesh ettiğini ifade etmiştir. Bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer önemli detay da “Kul hüvellahü ahad” suresinin bizzat Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından Kur’an-ı Kerim’in üçte birine denk gelen önemli bir sure olarak nitelendirilmesidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) “Kul hüvellahü ahad, Allahü’s samed” suresi Kur’ân’ın üçte biri buyurmuştur.

Hastalık Sonucunda Muavvizeteyn Surelerinin Okunması

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) kendisinin ya da aile bireylerinden birinin hastalığı ya da göz değmesine maruz kaldığı durumlarda muavvizeteyn surelerini okuduğu bilinmektedir. Bu durumlarda yatmadan önce üç kere muavvizeteyn okuduktan sonra eline üflemiş ve hemen ardından da tüm vücudunu mesh etmiştir. Bizzat Buhari tarafından aktarılan bu sahih hadisin gösterdiği üzere;

  • Üç surenin akşam, sabah ve yatmadan önce üçer defa ve ayrıca her namazdan sonra ve geceleyin muavvizeteyn suresi okunması oldukça önemlidir.

Felak Suresi Okunuşu ve Anlamı

Muavvizeteyn surelerinin ilki durumundaki Felak suresi “Bismillahirrahmanirrahim, kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerrin neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased şeklinde okunurken Felak suresi anlamı diyanet yorumuna göre “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” şeklindedir.

Nas Suresi Okunuşu Ve Anlamı

Muavvizeteyn sureleri tefsiri anlamında bu surelerin ikincisi olarak nitelendirilen Nas Suresi “Bismillahirrahmanirrahim,  Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs” şeklinde okunurken Nas suresi diyanet meali De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.” şeklindedir.

Muavvizeteyn Sureleri Olan Felak Ve Nas Surelerinin Hikmeti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) tarafından bir benzerlerinin daha olmadığının buyurulduğu muavvizeteyn sureleri olarak isimlendirilen Felak ve Nas sürelerinin devamlı okunması kişiyi cin ve şeytan zararlarından korurken, her türlü sihir, tesir ve büyüye karşı da güçlü bir kalkan oluşmasına neden olur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) muavvizeteyn sureleri hikmeti doğrultusunda bir gün yolculuk yaparken etrafı kaplayan karanlık ve fırtınayı görmesi üzerine muavvizeteyn surelerini okuması ve bu sayede korunmaya başlamasından sonra yanında bulunan Ukbe’ye (r.a) dönerek “Ey Ukbe bu iki sureyi okuyarak korun. Hiçbir korunan bu iki surenin benzeri ile korunmamıştır buyurmuştur.

Hastalığa Karşı Muavvizeteyn Surelerinin Hikmeti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) kendisi ve çevresindeki biri hastalandığı zaman Felak ve Nas surelerini okuyup, Allah’a şifa bulmak için dualar ettiği de bilinmektedir. Bizzat ilk eşi Hz. Hatice tarafından belirtilen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hastalandığında hatta hastalığı ağırlaştığında, Hz. Hatice Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) vücudunu ovarken Felak ve Nas surelerini okumuştur.

Kurân-ı Kerim’in Son Üç Suresinin Koruma Özelliği

İhlas suresi de dahil olmak üzere Kur’an-ı Kerim’in son üç suresi oldukça önemli ve koruyucudur. Başka bir ifadeyle Allah tarafından kullarına gönderilen çok önemli bir koruyucu kalkandır. Muavvizeteyn ayetlerine İhlas suresi de eklendiğinde Allah’a sığınan kişi;

  • Son üç surenin ilkiyle öncelikli olarak şirk ve şirk benzeri şeylerden
  • İkinci ve üçüncü surelerle ise insanlardan ve diğer tüm varlıklardan gelebilecek hem maddi hem de manevi kötülüklere karşı korunmuş olacaktır. Kur’an surelerinin bu üç sureyle son bulma nedenleri de budur. Bu üç sure diğer tüm Kur’an-ı Kerim surelerinin tamamlayıcısı anlamında insanlık için en güvenilir sığınma yolu olarak takdim edilmiştir.

Muavvizeteyn Sureleri İle Alakalı İslâm Alimleri Tarafından Aktarılan Rivayetler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından “en büyük mucizem” olarak nitelendirilen Kur’an-ı Kerim’in içerisindeki birçok mucizeden biri olan muavvizeteyn sureleri ile alakalı İslam alimlerinin de oldukça önemli araştırma ve tanımlamaları mevcuttur.

  • İmam-ı Rabbani, insanın sıkıntılı bir durum ya da ümitsizliğe düştüğünde “dört kûl” olarak nitelendirilen kûlya, kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs surelerini kesintisiz ve fazla miktarda okuması durumunda sıkıntılardan kurtulacağını ifade etmiştir.
  • Felak suresini okumayı alışkanlık haline getirip düzenli olarak ve fazla miktarda okuyan kişiye Allah’ın nasip ettiği rızık bol ve kolay yollardan olacaktır. Ayrıca her türlü şer ve kötülü yanında, kötü insanların hasedi de böylelikle haneden çıkıp gitmiş olacaktır.
  • Nas suresinin devamlı okunması ise kişinin sürekli olarak sıhhat ve afiyet içerisinde olmasına neden olur. Ayrıca nazara karşı okunan Nas suresi bu yönde şifa bulunmasının da önemli bir anahtarı durumundadır.
  • Ölüm döşeğinde son nefesini vermekte olan kişinin ya da onun başındaki diğer kişilerin Nas suresini okumaları kişinin son nefesini rahatça vermesine neden olurken, ruhunun bedenden kolayca ayrılmasını da sağlayacaktır.
  • Muavvizeteyn sureleri gece yatağa girilmeden önce okunduğunda cin ve şeytana karşı önemli bir koruma kalkanı sahibi olacağı, cin ve şeytan şerrinden kurtulacağı müjdelenmektedir.

Felak Ve Nas Surelerinin İndirilme Amacı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) yapılan büyü neticesinde Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla muavvizeteyn olarak tabir edilen Felak ve Nas surelerinin indirildiği rivayet edilirken surelerin anlamlarının iyi bir şekilde tasavvur edilmesi gerekmektedir

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 00:41
YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü