Kısmet Bağlılığı Nedir, Kısmet Bağlılığından Nasıl Kurtulabiliriz?

Kısmet bağlılığı nedir, kısmet neden bağlanır? Cinlerin kısmet kapatması, Beddua ile kısmet kapanması, Kısmet kapanır mı, kısmetin kapanması nasıl olur?

Kısmet Bağlılığı Nedir, Kısmet Bağlılığından Nasıl Kurtulabiliriz?

Bağlı kısmetin açılması sizin veya çevrenizde yer alan kişilerin sıklıkça başına gelen olumsuzlukların, talihsizliklerin ve kötü giden işlerinin yoluna girmesi için kullanılan bir deyim olarak algılanmakta, bu konu hakkında yapılabilecek şeylerin olduğu düşünülmemektedir.

 • Kazancının düşmesi veya tamamen kapanması,
 • Evlenecek kimse bulunamaması,
 • Çabaladıkları işlerin başarıya ulaşmaması,
 • İkili ilişkilerde sorunlar yaşanması

Kısmet kapalılığına işaret edebilmektedir. Başa gelen bu olumsuz hadiseler büyüler, nazar veya haset nedeniyle gerçekleşebildiği gibi kişinin sahip olduğu negatif duygu ve düşüncelerin bir yansıması olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Kapanan kısmet nedeniyle ters giden her şeyin düzeltilmesi mümkün olmakta olup bu konuda sığınılacak duaların bulunduğu gibi alimlerden destek de alınabilmektedir. Öncelikle kısmetin hangi konuda ve neden kapandığının öğrenilmesi, harekete geçilmesi için başlangıç teşkil etmesi nedeniyle son derece önemlidir. Kısmetin neden ve hangi alanlarda kapandığı tespit edildiğinde yeniden çözülmesine yönelik önerilerin takip edilmesi ile kısmet yeniden açılacak, hayat yeniden kişi için güzelleşecektir.

Kısmetin Kapanma Nedenleri Nelerdir?

İşleri rast gitmeyen bir kimsenin insanın kısmeti neden bağlanır sorusuna yanıt alması, aldığı yanıtlara göre muhakeme yaparak yeniden şansın yüzüne güldüğü dönemlere dönebilmesi için yapabileceklerine odaklanması gerekmektedir. Kısmet denilince her ne kadar evlilik ile ilgili bir problem olarak algılanan bu durum aynı zamanda bazı medyum hocaların görüşlerine göre;

 • İş,
 • İkili ilişki,
 • Aile ilişkisi

Gibi pek çok farklı konuyu içine almaktadır. Doğrudan kişinin hayatında en önemli noktalara etki eden kısmet kapanma durumu;

 • Nazar,
 • Büyü,
 • Beddua,
 • Evrene yönlendirilen negatif mesajlar

Nedenlerine bağlı olarak yaşanabilmektedir.

Nazar Kısmet Kapatır Mı?

Nazar varlığının dinimizce de kabul edildiği ve günümüzde kem göz veya göze gelme gibi ifadelerle açıklanan bir olgudur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) Hadis-i Şeriflerinde, “Nazardan Allah’a sığınınız. Göz değmesi gerçektir.” Buyurarak nazarın bir hurafe değil gerçek olduğuna dikkat çekmişlerdir. Farklı bir Hadis-i Şeriflerinde nazarın gücüne değinmek isteyen Efendimiz, “Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, insanı da kabre girdirir.” Buyurarak nazarın ne kadar güçlü olduğunu belirtmişleridir. Peki, bu denli güçlü olan nazardan kısmet kapanır mı sorusuna cevap olarak evet cevabı vermenin yanlış bir cevap olmayacağı aşikardır.

Beddua Kısmet Kapatır Mı?

Beddua kimi yorumcular tarafından dil büyüsü olarak adlandırılır. Bir kişinin hakkının gasp edilmesi ve o kişinin yaşadığı mağduriyet sonrası beddua etmesi, beddua edilen kişinin hayatının olumsuz olarak etkilenmesine neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında beddua ile kısmet kapanır mı sorusuna evet cevabı kolaylıkla verilebilir. Edilen beddua sonrası kısmetiniz kapanarak;

 • Tersliklerle mücadele etme,
 • Aşk hayatında zor zamanlar geçirme,
 • Kazancın azalması,
 • Kaza ve belaların eksik olmaması

Sıkça rastlanan bir durumdur.

Cinler Kısmet Kapatır Mı?

Cinlerin kısmet kapatması sorusuna musallat vakası yaşamış kişilerden örnek gösterilerek evet cevabı verilmektedir. Basit örneklerle bu konuya açıklık getirilmesi gerekirse;

 • Kişinin psikolojik olarak yıpranmasına neden olacağı gibi bir şey yapmak istememesi ve topluma karışmak istememesine neden olacak ve bu durum onu sosyal ve iş hayatından uzaklaştıracaktır.
 • Cinlerin insanlara aşık olduğu bilindiği bir gerçek olup bu vaka mağdurlarının bulundukları durumdan kurtulmamaları halinde gönül ilişkisi kurmaları mümkün olmamaktadır.

Kısmet Kapama Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

Hayatta yaşanan aksiliklerin kaynağının kısmet kapama büyüsü olduğu düşünüldüğünde havas ilmi ehillerinden destek alınmadan önce büyüye maruz kalındığına emin olunması için kısmet kapama büyüsü belirtileri yaşanıp yaşanmadığı gözlenmelidir.

 • Gönül ilişkisi bulunan eş veya sevgili ile aranın birden bozulması,
 • Özgüven azalması,
 • İkili iletişim kurma zorluğu çekilmesi,
 • Başarılı bir iş hayatının tersine dönmesi,
 • Ani kazanç düşüşleri,
 • Kazanan bir işletmenin işlerinin bıçakla kesilmiş gibi azalması

Kısmet kapama büyüsüne maruz kalındığını gösterebilmektedir.

Bağlı Kısmet Nasıl Açılır?

Kısmet kapanmasına neden olacak nedenler üzerinde durulduktan sonra kısmet bağlanması nasıl açılır sorusuna kolayca yanıt verilebilir. Kısmet kapanma nedenlerine göre kısmet açılması için öneriler verilmesi gerekirse;

 • Nazardan dolayı kısmet kapanmalarında dualar ve havas ilmi ehillerine başvurularak,
 • Bedduadan dolayı gerçekleşen kısmet kapanmalarında helalleşilerek,
 • Musallat vakaları nedeniyle kısmet kapanmalarında dua ve havas ilmi ehillerine başvurarak,
 • Büyü nedeniyle kısmet kapanmalarında havas ilmi ehillerinden yardım alınarak

Kısmetin yeniden açılması sağlanabilir.

Kısmet Açmak İçin Hangi Dualar Okunur?

İslam alimleri kısmet bağlılığını kişinin kendi davranışlarına bağlamışlar ve Allah (c.c.)’ün her kulunu eşit yarattığını, kendi hataları nedeniyle işlerinin rast gitmeyip kısmetinin kapandığını işaret etmişlerdir. Alimler Allah (c.c.)’ün buyurduğu gibi istenecek her şeyin Allah’tan istenmesini belirterek dua etmeye insanları davet etmişlerdir. Bu anlamda özel zamanlarda yapılan kısmet bağlılığını çözmek için dualardan güzel sonuçlar elde edilmektedir. Bunlardan bir tanesine örnek vermek gerekirse Sabah namazı kılındıktan sonra kıbleye doğru dönerek toplam 100 defa olacak şekilde;

 • La havle vela kuvvete illa billahi-l Aliyyi-l Azim. Allahümme inni es-eslüke ya Kadimü ya Daimü. Ya Vitru ya Ehadü ya Samedü. Ya Hayyu ya Kayyum ya ze’l-Celali ve’l-ikram. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim.

Okunarak ne istediğini Allah’a bildirirse, Mukatil Bin Süleyman’a göre yerine gerçekleşmektedir.

Esma-ül Hüsna İle Kısmet Nasıl Açılır?

Duaların en çok kabul edildiği özel vakitlerde kısmet açılması için Esmaül Hüsna gücünden yararlanıldığında, kısmeti kapalı bekar kişiler için hayırlı eşler nasip olmaktadır.

 • Her gün olmak üzere sabah namazı arkası gün doğmadan önce 489 kez Ya Fettah zikri,
 • Cuma ezanı vaktinde 1062 kez Ya Ba’is zikri

Okunduğunda kapalı kısmet açılmakta, istenen şeyler hayırlı ise elde edilmektedir.

Kapalı Evlilik Kısmeti Nasıl Açılır?

Evlilik kısmeti nasıl açılır sorusunu soran kişiler için aşağıda yer alan dualar İslam alimlerince önerilmektedir.

 • Toplamda 21 gün olacak şekilde her gün 1 bardak suya 101 defa “İnna fetahna leke fethan mübina. Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba” okunarak evlenmek isteyen kişinin bu suyu içmesi,
 • Her gün belirli bir sayı olmaksızın evlenmek isteyen kişinin “Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru” okuması

Evlenmek isteyenlere önerilmektedir.

Kapalı İş Kısmeti Nasıl Açılır?

Kötü giden işlerin düzelmesi ve rızkın artması için iş kısmeti nasıl açılır sorusuna İslam Alimleri dua önerileri vererek kişinin verilen duaların gücüne inanarak uygulaması istenmiştir:

 • 40 gün süre ile her gün 41 Fatiha sonrası 13 kez olacak şekilde, “Ya müfettih fettih ya müsebbib sebbib ya müyessir yessir ya müsehhil sehhil ya mütemmim temmin.” Okunursa iş kısmetinin açılacağı rivayet olunmuştur.

Mustafa Karataş’tan Kısmet Açma Duası

İlmine ve Dini bilgisine güvenilen ve ekranlarda yıllar boyu Dini konularda merak edilen noktalara açıklık getiren Mustafa Karataş Hoca, kapalı kısmet konusuna değinerek dua önerisinde bulunmuştur. Kısmet açma duası Mustafa Karataş tarafından, “Allahümme ya mufettiha’l-ebvab, iftah lena hayre’l bab.” Şeklinde verilerek günde 3 veya 7 kez okunması gerektiğinden bahsedilmiştir.

Nihat Hatipoğlu’ndan Kısmet Açma Duası

Ekranların bir diğer sevilen yüzü ve faklı anlatım tarzı ile gönüllerde taht kuran Nihat Hatipoğlu, kapalı kısmet ile ilgili verdiği bilgilendirmede Allah (c.c.)’ten dua yoluyla isteklerin istenmesi gerektiğini belirtmiştir. Kısmetin açılması için dua Nihat Hatipoğlu tarafından;

 • Gün içerisinde okunabildiği sayıda, “Rabbi inni lime enzelte ileyhi min hayrin fakiru.”,
 • “Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama”

Okunmaları önerilmiştir.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü